Směsný odpad

Za směsný odpad považujeme vše co nejde roztřídit jinam. Pro směsný odpad používáme klasické a obecně velmi dobře známé plechové či plastové popelnice (o objemu 110 litrů) nebo kontejnery (o objemu 1 100 litrů).


Směsný odpad

Zpět na Jak správně třídit odpad.

Papír | Sklo | Plasty | Nápojové kartony | Sběrný dvůr | Nebezpečný odpad | Směsný odpad | Bioodpad