S jakým odpadem nám pomůže sběrný dvůr

Sběrný dvůr je místo, kde můžeme odevzdat odpad, který se běžně nevejde do kontejnerů na tříděný odpad nebo do vaší popelnice. Každý dvůr má svého správce, který vám při odvozu odpadu poradí kam jej složit. Ovšem musíme mít na paměti, že sběrné dvory mají také svou provozní dobu.

Do sběrného dvora můžeme odevzdat:

 • kovy - železný šrot apod.
 • kompostovatelný odpad - větve, listí apod.
 • objemné odpady - nábytek, podlahové krytiny apod.
 • elektrotechniku - televizi, pračku, sporák, lednici apod.
 • stavební suť - cihly a beton z drobných rekonstrukcí v bytě
 • nebezpečné odpady - pouze u skladů se speciálními ekosklady. Mezi nebezpečný odpady řadíme např. léky, zářivky, akumulátory apod.

 • Sběrný dvůr

  Zpět na Jak správně třídit odpad.

  Papír | Sklo | Plasty | Nápojové kartony | Sběrný dvůr | Nebezpečný odpad | Směsný odpad | Bioodpad