Jak správně třídit plasty

Pro plasty je vyhrazena žlutá barva.

Do kontejneru na plasty patří:

 • stlačené PET lahve (víčka mohou zůstat na lahvi)
 • igelitové, polyethylenové tašky a sáčky
 • kelímky od potravin (obaly není nutné před vhozením do sběrných nádob vymývat)
 • mikrotenové sáčky
 • vypláchnuté plastové nádoby od mycích prostředků
 • polystyren
 • fólie
 • Jak správně třídit plasty


  POZOR - do kontejneru na plasty NEPATŘÍ:

 • guma
 • molitan
 • kabely
 • PVC
 • pneumatiky
 • linolea a jiné podlahové krytiny
 • textil z umělých vláken
 • nádobky od léčiv
 • vícevrstvé obaly (nápojové kartony)
 • obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)
 • novodurové trubky

 • Zpět na Jak správně třídit odpad.

  Papír | Sklo | Plasty | Nápojové kartony | Sběrný dvůr | Nebezpečný odpad | Směsný odpad | Bioodpad