Jak správně třídit nebezpečný odpad

Pro nebezpečný odpad používáme speciální nádoby.

Za nebezpečný odpad považujeme:

 • baterie a akumulátory
 • nádoby od sprejů
 • zahradní chemii
 • mazací oleje a tuky
 • barvy a ředidla
 • léky a teploměry
 • kyseliny a hydroxidy
 • lepidla a pryskyřice
 • detergenty (odmašťovací přípravky)
 • fotochemikálie
 • pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní)
 • zářivky a výbojky
 • chladničky a mrazáky
 • vyřazené elektrické a elektronické spotřebiče

 • Nebezpečný odpad

  Zpět na Jak správně třídit odpad.

  Papír | Sklo | Plasty | Nápojové kartony | Sběrný dvůr | Nebezpečný odpad | Směsný odpad | Bioodpad