Jak správně třídit nápojové kartony


Nápojové kartony se nesbírají všude. Pokud se ve vaší obci nápojové kartony sbírají, odhazujte je do kontejnerů, popelnic nebo pytlů označených touto oranžovou nálepkou.

Jak správně třídit nápojové kartony


Pokud se ovšem ve vaší obci nápojové kartony ještě nesbírají, nezbývá vám nic jiného, než je vyhodit do směsného odpadu.


Zpět na Jak správně třídit odpad.

Papír | Sklo | Plasty | Nápojové kartony | Sběrný dvůr | Nebezpečný odpad | Směsný odpad | Bioodpad