Jak správně třídit bioodpad

Třídění bioodpadu lze považovat bez tříděným odpadem za novinku. Je tedy možné, že ve svém městě bude kontejnery pro bioodpad hledat marně. S odstupem času by však měly být rozšířeny obdobně jako např. nádoby na plasty.

Pro bioodpad je vyhrazena hnědá barva.

Do hnědého kontejneru patří:

 • posekaná tráva a plevele
 • spadané ovoce
 • větve a listí
 • zemina
 • pokojové rostliny bez květináčů
 • odpady z ovoce a zeleniny, slupky z citrusových plodů
 • skořápky z vajec
 • sedliny kávy a čaje, čajové sáčky
 • vlnitá lepenka
 • čisté papírové obaly a sáčky
 • kartón
 • Jak správně třídit bioodpad


  POZOR - do hnědého kontejneru NEPATŘÍ:

 • podestýlka od drobných domácích zvířat
 • pleny
 • pytlíky z vysavače
 • uhelný popel
 • kosti

 • Zpět na Jak správně třídit odpad.

  Papír | Sklo | Plasty | Nápojové kartony | Sběrný dvůr | Nebezpečný odpad | Směsný odpad | Bioodpad