Jak správně třídit odpad

Každý je povinen ze zákona nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem (dle § 12 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon).

Odpady bychom měli třídit již přímo doma, pozdější roztřídění odpadu je komplikovné nebo není často možné vůbec. Smícháním se odpad znečistí nebo slepí. Např. zamaštěný papír už není možné dále zpracovat.

Jak tedy odpad přídíme?