Novela vyhlášky o ochraně dřevin

11. červenec 2013

Ministerstvo životního prostředí připravilo novelu vyhlášky o ochraně dřevin, která také upravuje detaily povolování jejich kácení. Od 15. července se tak zásadně mění přístup ke kácení dřevin v soukromých zahradách. Majitel oplocené zahrady již nebude muset ve správním řízení žádat o povolení pokácet stromy, které se nachází na jeho zahradě.

Dosud musel majitel zahrady žádat o povolení pokácet vzrostlý strom v případech, kdy měl ve výšce 130 cm obvod větší než 80 cm. To nyní již neplatí, a i vzrostlejší stromy může majitel zahrady pokácet bez zdlouhavého dohadování s úřady. Obecním úřadům se tak odlehčí od byrokracie a úředníci nebudou zavaleni zbytečným papírováním. Nutno podotknout, že majitelé neoplocených zahrad či pozemků, které jsou například v horských oblastech, budou muset o povelení žádat i nadále.

Kácení stromů

Zmírnění ochrany dřevin má význam zejména u ovocných stromů, které se po několika letech stávají spíše přítěží a v mnoha případech také rizikem. Zahrádkář tak může strom pokácet operativně bez obavy jakékoliv sankce ze strany obecního úřadu. Nadále však platí pravidlo, že kácení se provádí na podzim během vegetačního klidu.

Novela vyhlášky však přináší i určitá zpřísnění, zejména v ochraně památných stromů a stromořadí, přičemž stromořadí je podle vyhlášky souvislou řadou nejméně deseti stromů s pravidelnými rozestupy. Pokud bude chybět v některém úseku souvislé řady nejméně deseti stromů některý strom, bude také tento úsek považován za stromořadí.

Vyhláška je zveřejňována ve Sbírce zákonů pod číslem 189/2013 Sb, bude platit od 15. července 2013, od kdy bude zároveň účinná.

Kompletní text vyhlášky (PDF 61KB).

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí