Jednotné logo pro bioprodukty

30. června 2010

Datum 1.7.2010 je zlomové pro značení tzv. bioproduktů. Produkty ekologického zemědělství z Evropské unie - včetně výrobců z České republiky - musejí od 1. července 2010 nést nové jednotné logo. Výjimkou je zboží vyrobené nebo balené před 1. červencem letošního roku. Podobu tohoto loga určili prostřednictvím internetu sami spotřebitelé.

Jednotné biologo Evropské unie

Stejné logo mohou používat také bioprodukty, které jsou do Evropské unie pouze dovezené nebo na jejím území balené. Povinný je však údaj o původu surovin (zde postačí obecné označení "mimo EU").

Zmíněným logem může být označen pouze produkt, který obsahuje minimálně 95 procent surovin z ekologického zemědělství.

Vedle jednotné unijní značky je i nadále možné používat dosavadní národní, regionální nebo soukromá "biologa". V Česku jde zejména o takzvanou biozebru, udělovanou na základě pověření ministerstva zemědělství.

Biologo pro ČR - tzv. biozebra

Zdroj: Aktuálně.cz