Česko má dva geoparky

5. června 2010

Ministryně životního prostředí Rut Bízková podepsala v pátek 4.6.2010 chartu o vzniku dvou národních geoparků. Jsou jimi geopark Český ráj a česko-bavorský geopark Egeria. Egeria bude navíc v budoucnu usilovat i o zařazení na seznam UNESCO, ve kterém již je geopark Český ráj.

Geoparky se zaměřují na ochranu svého území, jeho šetrné využívání a také na vzdělávání místních obyvatel a turistů o tomto území.

Geopark

Zatím nepříliš obvyklý termín geopark podle ministerstva označuje území se skalními útvary a nevšedním tvarem terénu s vysokým stupněm geologické rozmanitosti. Jeho součástí bývají staré lomy, které dokumentují vývoj neživé přírody, nebo zpřístupněné doly. Jeho úkolem je přispívat k osvětě a ochraně neživé přírody.

Geopark Český ráj se do sítě evropských geologických parků zařadil už před pěti lety, je rozlohou 700 kilometrů čtverečních výrazně větší než stejnojmenná chráněná krajinná oblast. Je geologicky cenný nejen pískovcovými Příhrazským, Hruboskalským a Betlémským skalním městem, ale také Prachovskými, Klokočskými nebo Suchými skalami. V Českém ráji se nacházejí také jeskyně a naleziště drahokamenů.

Součástí západočeského geoparku Egeria o rozloze 2462 čtverečních kilometrů je takzvaný oherský prolom, tedy propadlina, která je geologicky nejaktivnější oblastí Českého masivu. Ačkoli nejmohutnější geologické projevy v ní ustaly před pěti miliony let, přetrvávají v ní tektonika, vulkanismus, vývěry termálních vod nebo i seismická aktivita. Geologickou pestrost území podtrhují ložiska hnědého uhlí, keramických surovin, rud a drahých kovů, výskyty vzácných nerostů a nesčetné minerální prameny. Mnoho míst je chráněno jako přírodní památky. Mezi unikáty, na které geopark návštěvníky Karlovarského kraje láká, patří například důl Jeroným v Čisté, Svatošské skály, rezervace Soos, ale také karlovarské minerální prameny a vyhaslé vulkány.

Na označení český národní geopark čekají například Železné hory nebo Moravský kras s tisícovkou jeskyní pokrytých krápníky. Je mezi nimi i Amatérská jeskyně, která je se svými 33 kilometry nejdelším podzemním systémem ČR.

Zdroj: ČTK