Bionafta z kalu odpadních vod

1. června 2010

Bionafta (FAME - fatty acid methyl ester) je ekologické palivo pro vznětové motory na bázi metylesterů ­ nenasycených mastných kyselin rostlinného původu. Vyrábí se rafinačním procesem zvaným transesterifikace.

Američtí výzkumníci se však začínají upínat k novému zdroji biopaliva. Má se jím stát kal z čističek odpadních vod. Tento odpad vznikající při čištění splašků z kanalizace je dnes bez užitku, v brzké budoucnosti by se z něj ale mohla vyrábět bionafta.

Bionafta

Kal z čističek odpadních vod se tak může stát dalším zdrojem bionafty. Výhodou takto vyráběného paliva by měla být nízká cena srovnatelná se současnými cenami běžné nafty. Současné suroviny pro výrobu bionafty, především čisté rostlinné oleje, jsou velmi drahé a tvoří 70 – 85 % ceny výsledného produktu. Proto je dnes bionafta konkurenceschopná jen za cenu výrazných státních dotací.

Z výroby bionafty z kalu by se tak mohl pro čističky stát poměrně výnosný byznys. Výhodou je, že bionaftu lze takto vyrábět za použití stávajících technologií, jejich další vývoj by jen pomohl zvýšit výnosy. Výzkumníci například doporučují, že by čističky mohly začít k biologickému čištění používat jiné mikroorganizmy, jejichž odumřelé buňky obsahují více tuků. Právě odumřelé bakterie totiž tvoří výraznou část kalu a jsou zdrojem mastných kyselin pro bionaftu.

Kdy, kde a jak se začne bionafta z kalu odpadních vod vyrábět není zatím jasné. V každém případě by mohlo jít o zajímavou alternativu k současným způsobům výroby, která neklade nároky na zemědělskou půdu ani nespotřebovává drahocenné zdroje potravin. Může se tak jednat o významný alternativní zdroj energie, který sníží naší závislost na ropě.

Zdroj: iDNES.cz