Plan It Green

Ministryně životního prostředí Rut Bízková podepsala v pátek 4.6.2010 chartu o vzniku dvou národních geoparků. Jsou jimi geopark Český ráj a česko-bavorský geopark Egeria. Egeria bude navíc v budoucnu usilovat i o zařazení na seznam UNESCO, ve kterém již je geopark Český ráj. Geoparky se zaměřují na ochranu svého území, jeho šetrné využívání a také na vzdělávání místních obyvatel a turistů o tomto území...

Bionafta z kalu odpadních vod

Bionafta (FAME - fatty acid methyl ester) je ekologické palivo pro vznětové motory na bázi metylesterů ­ nenasycených mastných kyselin rostlinného původu. Vyrábí se rafinačním procesem zvaným transesterifikace. Američtí výzkumníci se však začínají upínat k novému zdroji biopaliva. Má se jím stát kal z čističek odpadních vod...

Plan It Green

Ekologicky smýšlejících lidí přibývá a to jen dobře. Přibývá i oborů, do kterých se problematika ekologie promítá. Vzpomeňme třeba velmi úspěšný 3D film Avatar. V něj boj o záchranu přírody opravdu nelze přehlédnout. A někteří kritici uvedli, že Avatar je až příliš "zelený". Jako inspiraci si ekologii zvolili i tvůrci počítačových her. Uvedeme zde jednu povedenou, která je navíc zdarma...

Biopotravinou roku 2009 je švestkový džem

Českou biopotravinou roku 2009 se stal švestkový biodžem vyráběný společností Heliavita ve spolupráci s firmou TopBio. Informoval o tom organizátor soutěže Tom Václavík z agentury Green marketing. Odbornou porotu si výrobek získal svou chutí, designem etikety, ale také svým marketingovým konceptem. V osmém ročníku soutěže se v šesti kategoriích utkalo 39 výrobků od osmnácti producentů.

Ekologické zemědělství

Ekologické zemědělství (někdy též biozemědělství, řidčeji organické zemědělství z anglického „organic agriculture“) je takový způsob hospodaření, který bere ohled na přirozené koloběhy a závislosti a umožňuje tak produkovat vysoce kvalitní a hodnotné potraviny. Jeho prioritou je kvalita, nikoli kvantita produkce...

Jak správně třídit odpad

Každý je povinen ze zákona nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem (dle § 12 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon)...

Další články:   | 2